Molenstraat 3a - 9531 CH Borger    

Contact

Christelijk Kindcentrum de Borgh

Bezoekadres: Molenstraat 3a
9531 CH Borger
 Tel: 0599-234254
Website: www.cbsdeborgh.nl
E-mail: deborgh@ckcdrenthe.nl

Locatiedirecteur:

K.J.R. Woltmeijer
De Baander 50
9531 MK Borger
Tel. 0599-234254
(nummer van school)

Bestuur CONOD:

Directie: A. Velthuis (directeur-bestuurder)
Tel.: 0592 - 346801
Website: www.ckcdrenthe.nl

Vertrouwenspersoon:

T. Heus, Molenplaatsweg 10, Borger, Tel. 0599-236651.
Contactpersoon CKC de Borgh:
G. Janssen

GMR:

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(Personeelsgeleding) G. Metten
(Oudergeleding) D.de Roo

Landelijke klachtencommissie Primair Onderwijs:

Postbus 907, 2270 AX Voorburg, Tel. 070-3481180.

Vertrouwensinspecteurs:

Mw. Dullemond-Zondag, Leeuwarden,Tel.058-2133132.
Mw. Mekkenholt-Doeleman, Zwolle,Tel.038-4695400.

Inspectie van het onderwijs:

E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Telefoon: 0800 - 8051 (gratis)
Meldpunt vertrouwenskwesties: 0900 - 1113111 (lokaal tarief).

Aanmelden

U bent van harte uitgenodigd om een kijkje op onze school te nemen voordat uw kind 4 jaar wordt. U kunt dan een afspraak maken met de directeur, Koen Woltmeijer.  Hij geeft u uitleg over de school en vertelt waar wij voor staan. Ook is er gelegenheid om de school te bekijken om al even de sfeer te proeven.

Ook kan uw kind komen wennen in de onderbouwgroepen. In overleg met de leerkracht van groep 1 worden dagen afgesproken wanneer dit past.
Om een goed beeld van uw kind te hebben, voordat het al op school is, vragen we u, naast het inschrijfformulier, ook een “kijk”-papier in te vullen, waarin u uw zoon/dochter karakteriseert, zodat we veranderingen tijdens de eerste maanden van school snel kunnen signaleren en bespreken met u.
Dit alles geldt natuurlijk ook als door verhuizing u op zoek bent naar een nieuwe school.

Bel gerust voor meer informatie.

(0599) 234254

 
1 juli Wen-ochtend jongsten
1 juli Eindmusical groep 8
2 juli Schoolfeest
2 juli Eindfeest groep 8
3 juli Vanaf 12.00 uur vrij
4 juli t/m 16 aug.
Zomervakantie
17 aug. Eerste schooldag

Borghjournaal

Wilt u graag een e-mail ontvangen om aan het verschijnen van een nieuw nummer herinnerd te worden, laat u dat dan hier even weten door het onderstaand formulier in te vullen.