Molenstraat 3a - 9531 CH Borger    

Thuiswerk

Uit toets resultaten van school kan blijken dat thuis bepaalde leerstof oefenen, leerzaam voor uw kind kan zijn en een goede ondersteuning. In de praktijk blijkt vaak dat kinderen, die met een leerstofonderdeel moeite hebben baat hebben bij regelmatig, maar kortdurend thuis oefenen. Het is dus zeker niet de bedoeling dat uw kind langdurig oefent, waardoor het een verlengde schooldag wordt. Spelen is immers voor een kind ook heel erg belangrijk. Maar gaat u oefenen met uw kind, dan vindt u hieronder enkele handige suggesties. Veel succes met oefenen!

Letters

Veel kinderen in de kleutergroepen willen graag hun naam leren schrijven of sommetjes maken. Het is handig om dan meteen de juiste letters te hanteren. Die vindt u hier.

Woordpakketten

De Nederlandse spelling blijft voor veel kinderen een moeilijk taalonderdeel. Voor de groepen 4 t/m 8 kunt u thuis oefenen met de woorden in Bloon.nl. De kinderen hebben aan het begin van het schooljaar hiervoor een onlogcode gekregen.

De tafels van vermenigvuldiging

De tafels worden aangeleerd in de groepen 4 en 5. Maar ook voor de andere bovenbouwgroepen blijven de tafels erg belangrijk. Er zijn tegenwoordig mooie apps om het oefenen makkelijker en leuker te maken.

Proefwerken aardrijkskunde

Af en toe moet uw kind een proefwerk leren. Daartoe krijgt het een samenvatting van de leerstof mee naar huis.

 
 

19 okt. Schoolfotograaf
19 okt. Boekenbal
(18.30 - 20.00 uur)
 
BORGHJOURNAAL
 
Jaargang 30:
NIEUWSBRIEF nr. 1
NIEUWSBRIEF nr. 2
NIEUWSBRIEF nr. 3
 
 

Borghjournaal

Wilt u graag een e-mail ontvangen om aan het verschijnen van een nieuw nummer herinnerd te worden, laat u dat dan hier even weten door het onderstaand formulier in te vullen.