Molenstraat 3a - 9531 CH Borger    

Kwaliteitszorg

Onze school volgt met belangstelling, en neemt waar mogelijk deel aan, de nieuwe ontwikkelingen in het basisonderwijs. In het schoolplan (ter inzage op school), wordt de huidige situatie van de school geschetst en staan de plannen voor de toekomst centraal.

U mag van ons verwachten dat we voortdurend werken aan kwaliteit en verbetering (in welke vorm dan ook) van ons onderwijs. Naast het schoolplan wordt er jaarlijks in de schoolgids/kalender verantwoording afgelegd aan ouders en inspectie over het afgelopen jaar en het te voeren beleid. Naast de nodige gegevens voor het komend jaar geven we aan waar we als school staan, wat we belangrijk vinden en hoe we dat willen realiseren. Om steeds opnieuw de kwaliteit te bewaken en te waarborgen worden er jaarplannen gemaakt n.a.v. verschillende interne en externe documenten en onderzoeken. Deze worden na een schoolperiode weer geëvalueerd en bijgesteld. Deze jaarlijkse cyclus mondt dan na vier jaar uit in een nieuw schoolplan, waar de koers voor de toekomst in wordt beschreven. Al deze plannen moeten in samenhang zijn met de visie van De Borgh en het beleid van onze stichting CKC Drenthe. De leerkrachten zijn van groot belang bij het behouden en ontwikkelen van de kwaliteit. Door middel van de vaardigheidsmeter wordt het team jaarlijks bekeken om het hoge didactische en pedagogische niveau blijvend te waarborgen. Door overleg en samenwerking en het regelmatig (bij)scholen van vaardigheden en competenties (zowel individueel als in teamverband) blijft de kwaliteit een terugkerend punt van gesprek en ontwikkeling.

 
 15/4 schoolraad
23/4 Koningsspelen
24/4 - 9/5 meivakantie
13,14/5 Hemelvaartdagen
21/5 praktisch verkeersexamen 7/8
21/5 Borghjournaal

nIEUWSBRIEF HERINNERING

Wilt u een e-mail ontvangen voor een herinnering bij een volgende nieuwsbrief,
laat dan hier uw gegevens achter: