Molenstraat 3a - 9531 CH Borger    

Tussenschoolse opvang

Wie organiseert de TSO op de Borgh?

Op de Borgh wordt de TSO geregeld door ouders. De directeur (Koen Woltmeijer) is eindverantwoordelijk en alle praktische zaken worden geregeld door de TSO-coördinator (Thalinda van den Berg).

Voor wie is de TSO opgezet?

Voor zowel  kinderen die vaste dagen komen als opvang voor een  flexibel werkrooster.

Wanneer moet ik de TSO-dagen doorgeven?

Voor het inplannen van het aantal TSO-krachten is het noodzakelijk dat ruimschoots op tijd de TSO-coördinator op de hoogte wordt gesteld.:

Opgave van dagen of veranderingen uiterlijk op vrijdag doorgeven!!!

Is er een verdeling in groepen?

Afhankelijk van het aantal kinderen is er een onderbouw, een middenbouw en/of een bovenbouwgroep met een hulpouder.

Hoe groot is zo’n groep?

De groep bestaat uit ten hoogste 15 kinderen per TSO-kracht.

Hoe gaat dat tussen de middag in de praktijk?

Om 12.00 uur gaat de bel en gaan alle tso-kinderen even naar buiten, daarna worden de kinderen binnengeroepen en wordt er in de verschillende groepen begonnen met een gedicht of gebed. Als iedereen klaar is met eten en er is geëindigd en opgeruimd, gaat iedereen naar buiten tot 13.00 uur, daarna neemt de pleinwacht (een leerkracht ) het weer over.

Binnen/buitenspelen?

Als het weer het toelaat gaat iedereen naar buiten, de TSO-ouder(s) houden toezicht. Er is voldoende buitenspelmateriaal. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld met materialen van de TSO.

Eten en drinken?

Geef uw kind voldoende eten en drinken mee, maar niet zoveel dat uw kind het niet op kan. De TSO-kracht zal uw kind stimuleren om alles op te eten, maar we kunnen dit niet afdwingen. Restanten zal uw kind mee naar huis terug nemen. Het meenemen van snoep vinden wij niet wenselijk.

Wat kost de TSO per keer?

Het tarief met een abonnement is € 1,50 per keer en bij incidenteel gebruik door middel van een strippenkaart € 1,75 per keer.

Kan ik ook TSO-ouder worden en wat wordt van mij verwacht?

De TSO-krachten zijn ouders die als vrijwilliger meehelpen en er tussen de middag een gezellig overblijfuurtje van maken. De TSO-kracht werkt volgens vastgestelde richtlijnen. Er wordt een eenmalige opleiding van 2 dagdelen aangeboden. De TSO-kracht krijgt ook een vrijwilligersvergoeding. U kunt zelf aangeven hoe vaak u wilt meehelpen.

 

Meer informatie kunt u opvragen bij Thalinda van den Berg (TSO-coördinator) (0599) 236865.  thalindavdberg@hotmail.com

 
Via de officiële kanalen (website, Parro en Facebook houden we u op de hoogte.

Borghjournaal

Wilt u graag een e-mail ontvangen om aan het verschijnen van een nieuw nummer herinnerd te worden, laat u dat dan hier even weten door het onderstaand formulier in te vullen.