Molenstraat 3a - 9531 CH Borger    

Schoolprofiel

In onze naam zijn twee elementen zichtbaar:  Natuurlijk de verwijzing naar het dorp Borger, maar daarnaast is het “geborgen voelen” ook een aspect dat doorklinkt in C.B.S. De Borgh . In deze geborgenheid en een goede sfeer op school kunnen de kinderen zich ontwikkelen met al hun veelkleurige talenten. Daarbij zijn de ontmoeting, het samenwerken en de uitdaging belangrijke elementen, waarbij het team van De Borgh de kinderen ondersteunt en stimuleert om zich te ontwikkelen en hun plek in de maatschappij te vinden.

We willen een open christelijke school zijn. Dat wil zeggen: iedereen is welkom! Daarbij is acceptatie van en respect voor onze christelijke identiteit het uitgangspunt. De Bijbel is voor ons het uitgangspunt en de inspiratiebron. We vertellen de kinderen verhalen over God en mensen. Verhalen met een toekomst. Die verhalen proberen we te vertalen naar de tijd waarin we nu leven. Samen met de kinderen proberen we te ontdekken wat deze verhalen ons nu te vertellen hebben voor ons eigen leven en handelen. 

In de praktijk proberen we:

Zo probeert de school inhoud te geven aan het begrip “christelijk”. Vanzelfsprekend doet de school dat samen met de ouders/verzorgers, die hiermee kunnen instemmen.

 

8 juli Generale reptitie
8 juli Musical gr. 8
9 juli Doorschuiven
10 juli Borgh got's talent
12 juli 's Middags vrij
13 juli t/m 25 augustus

Borghjournaal

Wilt u graag een e-mail ontvangen om aan het verschijnen van een nieuw nummer herinnerd te worden, laat u dat dan hier even weten door het onderstaand formulier in te vullen.